Wat is het doel van Markfulness?

Markfulness heeft drie doelen:

  • 1. Het tot rust brengen van je ‘denken’, je geest en de continue maalstroom van gedachten die in je hoofd aan de gang is. Het verkrijgen van innerlijke vrede.
  • 2. Het vergroten van de energie in jezelf.
  • 3. Het vergroten van inzicht in je denkpatronen: automatische gedachten en overtuigingen die je beperken om te leven zoals je graag zou willen leven.

Je leert zicht krijgen op negatieve gedachtes en overtuigingen, op gevoelens, op onderliggende behoeftes, verlangens en waarden die voor jou belangrijk zijn. Je leert begrijpen waarom je je steeds aanpast of wegcijfert, waarom je je klein maakt.
Je leert om effectief te handelen in overeenstemming met je persoonlijke waarden en doelen, ook al zijn er potentieel verstorende gedachten of gevoelens aanwezig. Je leert een zinvol leven te leiden.