Waarom vind de training in een groep plaats?

Het belangrijkste voordeel van een groep is dat het uitwisselen van levens ervaringen en tips. Je leert van elkaars standpunten en ervaringen én je merkt dat je niet de enige bent die met problemen worstelt. Dat geeft herkenning en steun.