Moet ik ook persoonlijke dingen in de groep bespreken?

Nee, dat mag!. Iedereen is vrij zich te uiten of om zaken voor zich te houden. Ik zal je wel uitnodigen om te komen als je met iets zit, maar je zult nooit aangespoord worden om zaken te bespreken die voor jou privé zijn. Alles wat we delen moet de gehele groep ten goede komen en dat blijft natuurlijk geheim!